STE18 1500/5 30VA Jugos.

měřící trafo proudu

STE18 1500/5 30VA Jugos.