Plášťové termočlánky E l=580 mm

FeKo 124520 833

Plášťové termočlánky E l=580 mm